miażdżyca (arterioskleroza)

Wróć do listy

Siła działania

silne
znaczące
pomocnicze
nieznaczne